۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل
صفحه اصلی
شرح وظايف
شرح وظايف دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل
1. هدايت و راهبري امور مربوط به فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي توسعه مناطق مختلف استان، از جمله جمع آوري آمار و اطلاعات و طرح موضوعات در كميسيون ها ، شوراها و ستادها و كميته هاي ذيربط جهت همكاري و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و ارائه تحليل هاي لازم به مسئولين ذيربط.
2. برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت مجموعه جهت برگزاري نشست هاي منطقه اي استان با استان هاي كشورهاي همسايه ، با رويكردهاي اقتصادي و بازرگاني و توسعه منطقه اي.
3. ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات جهت بهبود وضعيت و پيشرفت فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي.
4. شركت در جلسات مربوط به امور اقتصادي و توسعه منطقه اي (كميسيون ها، شوراها، ستادها، كارگروهها و كميته ها و زير مجموعه هاي آنان).
5. انجام هماهنگي هاي لازم جهت سفرهاي خارجي مسئولين استاني با موضوعات اقتصادي و توسعه منطقه اي از طريق ستاد وزارت كشور.
6. ارزيابي وضعيت پيشرفت پروژه هاي مهم اقتصادي در استان و پيگيري لازم براي رفع مشكلات و موانع احتمالي آنان.
7. انجام هماهنگي لازم درخصوص پيگيري مشكلات شهركهاي صنعتي و خوشه هاي اقتصادي و ارائه پيشنهادات درراستاي رفع مشكلات.
8. بررسي و شناسايي امكانات موجود استان در زمينه‌كشاورزي، دامپروري، صنعتي، خدماتي و نظاير آن به‌منظورتوسعه‌و پيشبرد برنامه‌هاي كشاورزي و دامپروري و صنعتي استان و ارائه‌پيشنهاد و راه‌حل‌هاي مناسب به واحدهاي استاني ‌دستگاه‌هاي اجرائي و انجام پيگيري‌هاي لازم براي رفع نارسائي‌ها مشكلات و مسائل آنان.
9. نظارت ‌بر توزيع عادلانه‌ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي و كنترل آنها.
10. ارائه خط مشي به پرسنل براي هماهنگي و نظارت برفرآيند تهيه و توزيع ارزاق و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط به تنظيم بازار استان.
11. اعمال كنترل لازم بر بررسي مسائل و مشكلات مرتبط با زنجيرهاي تامين و توزيع كالا و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي.
12. ساماندهي و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط جهت اجراي مصوبات ستاد هدفمندي يارانه ها.
13. نظارت و بررسي عملكرد بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز.
14. هماهنگي و همكاري با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرائي در امر احياء، گسترش، توسعه‌و بهره‌برداري از مراتع، جنگل‌ها و اراضي مستعد كشاورزي در سطح استان.
15. بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي بررسي و ارائه پيشنهادات لازم به منظور ايجاد و راه اندازي بازارچه هاي مرزي در استان هاي مرزي با كشورهاي همسايه با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.
16. پيگيري مسائل و مشكلات اقتصادي مرتبط با بازارچه هاي مرزي و نيز تخصيص سهميه ارزي تعاوني هاي مرزنشين.
17. نظارت و پيگيري امور مربوط به گندم، آرد و نان و هماهنگي جهت ابلاغ دستورات و اجرايي شدن تصميمات ملي در حوزه مذكور.
18. پيگيري مسائل و مشكلات مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
19. پيگيري مسائل مربوط به ارتقاء سطح معيشت مرزنشينان.
20. پيگيري تشكيل شوراي عشاير استان به‌منظور هماهنگي بين واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي در ساماندهي امور مربوط به‌اسكان، بهداشت، آموزش، تأمين مراتع،‌ فراهم نمودن زمينة اشتغال، تامين تسهيلات رفاهي عشاير در شهرك‌ها و مناطق پيش بيني شده.

تاریخ به روز رسانی: 1394/11/01
تعداد بازدید: 14439
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal